Training ondernemende ambtenaar

Training ‘De ondernemende ambtenaar 3.0.’ van CLOK

  • Inspiratiesessies over economische lokale kracht en samenwerking.
  • Stimulerende gesprekken tussen lokale ondernemers en gemeentelijke medewerkers.
  • Maatwerk op basis van uw specifieke situatie en behoeften.

De deelnemende ambtenaren worden in deze training gestimuleerd een constructief gesprek te voeren met hun eigen lokale ondernemers vanuit het oogpunt van samenwerking en gemeenschappelijk belang. Nu we steeds meer samenwerking zien ontstaan op lokaal en regionaal niveau, is deze houding belangrijker dan ooit, maar het zit nog lang niet altijd in hun DNA. De training ‘De ondernemende ambtenaar 3.0.’ van CLOK biedt deelnemers een economisch begrippenkader, effectieve tools, en interessante casuïstiek, zodat het daadwerkelijke gesprek aan het einde van de training op enthousiaste en effectieve wijze gevoerd kan worden.

De rol van de gemeenteambtenaar verandert
De samenleving verandert, en dus de rol van de gemeenteambtenaar ook. Eerder reageerde de ambtenaar alleen als er vragen kwamen en dan vooral vanuit een controlerende, procedurele en handhavende positie. Nu wordt er van diezelfde gemeenteambtenaren veel meer partnership gevraagd, bijvoorbeeld richting ondernemers. Van enkel faciliterend groeit hun rol uit naar actieve en gelijkwaardige gesprekspartners van lokale ondernemers, om samen oplossingen te zoeken voor lokale en regionale problematieken.

Specifiek bedoeld voor ambtenaren óm Account Managers EZ heen
De training ‘De ondernemende ambtenaar 3.0.’ is niet zozeer ontwikkeld voor Account Managers EZ. Die doorgronden het belang van een gelijkwaardige interactie met hun ondernemers heel goed, zien veranderingen op zich afkomen, en handelen daar ook naar. Maar vervolgens hebben zij binnen hun gemeentelijke apparaat een actieve houding nodig van de ambtenaren van de andere afdelingen. Bijvoorbeeld om inhoudelijk de juiste antwoorden op vragen te krijgen waarmee de AM EZ weer naar de ondernemers terug kan, zoals op het vlak van vergunningen, bestemmingsplannen of energietransitie. Maar op afdelingen, zoals Ruimtelijke Ordening of het Sociaal Domein, kan de gewenste meedenkende en ondernemende houding stagneren. Voor deze laag in de ambtelijke organisatie is de training een schot in de roos.

Actief leren luisteren en meedenken
Met de training leren ambtenaren in een gesprek met een ondernemer op het puntje van hun stoel te gaan zitten en te luisteren naar wat nu echt belangrijk is voor de ondernemer. Samen kunnen ze vervolgens een stap voorwaarts formuleren die én wettelijk klopt, de ondernemer steunt, én de lokale economie versterkt. De insteek van de training is dat deelnemers binnen die lijnen en kaders creatief en constructief leren meedenken met ondernemers in hun gemeente.

Maatwerk
Het betreft een maatwerk training, specifiek afgestemd op de behoeften binnen uw gemeente. Dus betrekt CLOK ook uw afdelingsmanagers bij de ontwikkeling van deze maatwerktraining. Daarmee groeit intern direct ook inzicht in het belang van deze training.

Interesse?
Wilt u meer weten of een verkennend gesprek? Neemt u dan contact op met: Sandra de Boer, projectmanager via info@clok.nl

U kunt zich ook direct aanmelden door middel van onderstaand formulier. 

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer