Training Energiepositief Bedrijventerrein

Afbeeldingsresultaat voor energietransitieWe hebben in Nederland een grote opgave om de klimaatdoelen uit het nieuwe regeerakkoord en de klimaatafspraken van Parijs te halen. Verduurzaming van bedrijventerreinen biedt hierbij grote kansen. Kansen om de klimaatdoelen te halen en kansen voor ondernemers om geld te besparen en te verdienen. Op diverse bedrijventerreinen wordt hier al stevig aan gewerkt. Collectief of door individuele ondernemers. Op vele andere terreinen wil men er mee aan de slag en denkt men na over de wijze waarop men dit kan doen.

Hoe pakt u de verduurzaming van uw terrein aan? Hoe krijgt u de ondernemers op uw terrein zover om hier mee aan de slag te gaan? Hoe regelt u de financiering? Bij deze vragen wil CLOK u ondersteunen. Daarom hebben wij het afgelopen jaar in samenwerking met TNO, Green Business Club, WM3 Energie en Oost NV een training ontwikkeld gericht op bovenstaande vragen.

Deze zomer gaan een aantal bij CLOK aangesloten parkmanagers proefdraaien met de training. Doel hiervan is om ervaring op te doen met de training in de praktijk en aan de hand daarvan de training aan te scherpen. Vervolgens zullen wij de training voor een ieder die aan de slag wil met de verduurzaming van zijn of haar bedrijventerrein aan gaan bieden.

Wilt u ook aan de slag met de verduurzaming van uw bedrijventerrein? Denkt u dat de training wellicht iets voor u zou kunnen zijn? Laat ons uw interesse alvast weten door te mailen naar onze projectmanager Sandra de Boer via info@clok.nl. Wij ondersteunen u graag en houden u graag persoonlijk op de hoogte, zodat u als één van de eersten deze unieke training kunt gaan volgen.

 

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer