CLOK | Netwerk Gemeenten

U bent u als medewerker gemeentelijke afdelingen Economische Zaken hét aanspreekpunt voor zowel gemeenten en bedrijven. U bent de schakel tussen ondernemer en ambtelijke organisatie.

Wie kan zich aansluiten bij het Netwerk Gemeenten?
Bij dit netwerk kunnen onder andere Accountmanagers Bedrijven, Bedrijfscontactfunctionarissen, beleidsmakers, wethouders en medewerkers Bedrijven- of Ondernemersloketten of medewerkers in vergelijkbare functies zich aansluiten.

Waarom deelnemer worden?
CLOK draagt intensief bij aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Samen met besturen van ondernemersverenigingen/fondsen en overheid werkt CLOK aan meer welvaart, welzijn en geluk. Van u en uw burgers en ondernemers. CLOK brengt mensen samen, bindt ze, leidt ze op en ondersteunt ze. Hiervoor biedt CLOK een kennisnetwerk, opleidingen en adviezen. Aan u de welgemeende invitatie om opnieuw van deze actie, advisering en aansluiting volop te profiteren in het nieuwe jaar.

Dit jaar opnieuw een Dag van EZ, drukbezochte regiobijeenkomsten, leergangen en meer. Sterker nog: enkele spraakmakende nieuwe initiatieven voor gemeenten hebben we nu nog in de broedkamer, maar komen dit jaar vol naar buiten. Ons team is versterkt, steeds meer gemeenten vragen ons één-op-één om advies en ons magazine Kringen, de E-zines en Flitsen groeiden uit tot gezaghebbende media. Begrijpelijk dat we in 2017 groeiden naar ruim 140 deelnemers en in 2018 verwachten door te groeien naar zelfs 200 deelnemende gemeenten. Zodat we nog beter voor en door jullie kunnen werken.

Verzeker u van nieuwe contacten, inzichten en kennis
Ook dit jaar zet CLOK zich in voor een krachtige en duurzame lokale economie, u als medewerker EZ ook? Uw contributie is € 495,- aangevuld met 1 cent per inwoner. Iedere gemeente betaalt dus evenveel, naar verhouding. Kortom: een heldere contributie in ruil voor een sterk groeiend pakket diensten en producten om u verder te professionaliseren in uw functie en het in het algemeen versterken van de positie van uw functie. In ruil voor deze nieuwe en evenredige contributie, plukt u in toenemende mate rechtstreeks én exclusief de vruchten van een sterk groeiend pakket diensten en producten, waaronder:

 • Seminars, workshops, masterclasses, congressen en leergangen. In januari is zelfs een extra Leergang MEZ gestart! 
 • Jaarlijkse Dag van EZ, inmiddels hét event voor Beste EZ. In juni 2018 gaan we daarnaast op verzoek een Dag voor wethouders EZ organiseren. We brengen zo strategie en uitvoering dichter bij elkaar
 • Beroepenregister. Eind februari ontvangen jullie hierover de nodige informatie
 • Regiobijeenkomsten
 • Maatwerk advies op verschillende vlakken
 • We werken aan een verbeterde Monitor Lokaal Economische Kracht
 • 4x per jaar het Magazine Kringen
 • 6x per jaar een vakspecifieke nieuwsbrief en 6x per jaar een e-zine met opiniestukken
 • Ondersteuning bij opzetten Accountplan
 • Een geactualiseerd functieprofiel AMB met daarin meer EZ
 • Presentatie van de vernieuwde Toolkit Ondernemersfondsen
 • Interim-management
 • Korting op overige activiteiten, producten en diensten
 • …en nog veel meer…

Ons netwerk is úw netwerk
Jarenlang werkte CLOK aan de opbouw en het onderhoud van een uniek kennisnetwerk. Als deelnemer krijgt ook ú hiertoe exclusief toegang. Ons netwerk bevindt zich op het snijvlak publiek en privaat. Ook onderhouden we nauwe contacten met de besturen van lokale ondernemersverenigingen, ondernemersfondsen en parkmanagement. Kortom, enerzijds inhoudelijk op gewicht en anderzijds een netwerk waarbinnen u collega’s ontmoet en kennis en ervaring deelt. Kortom, ons netwerk is úw netwerk!

Nieuwsgierig naar welke gemeentes u al voorgingen? In de bijlagen vindt u naast een lijst met al reeds aangesloten gemeentes ook een overzichtelijke kaart.

Deelnemer worden?
Wilt u zich aanmelden, dan kunt u hier het onderstaande formulier downloaden en ingevuld opsturen per post of via mail naar info@clok.nl. Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met 035-695 41 44

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer