Voorjaarsbijeenkomsten in Maart

De voorbereidingen voor de Regiobijeenkomsten zijn in volle gang! We werken samen met de gastgemeente aan een interessant en leuk programma! Regiobijeenkomsten zijn kennisoverdracht- en netwerkbijeenkomsten voor Medewerkers Economische Zaken en Accountmanagers Bedrijven voor de bij CLOK aangesloten Gemeenten.  Via het Kennisnetwerk Regionale Economie – heb je daar al een account? – kun je je…