Het Beroepsregister

Krijg waardering voor jouw kennis!

Het Beroepsregister is een instrument wat een onafhankelijke beoordeling geeft van de professionele vaardigheden, waarmee wordt aangetoond dat de kwaliteit van het werk belangrijk is en het is een vorm van waardering voor het vak en vakmanschap. Bovendien is het de bevestiging van de wil om continu te blijven leren en wordt hij/zij onderdeel van een netwerk van mede gecertificeerde waarmee onderlinge kennis wordt uitgewisseld. Aanvullend daarop is er de mogelijkheid om tijdens de tweemaal per jaar georganiseerde intervisies in contact met vakgenoten te komen om kennis en kunde uit te wisselen.

In het Beroepsregister kunnen mensen zich registeren als Medewerker Economische Zaken, Parkmanager of Centrum Manager. Wanneer de inschrijfprocedure succesvol is doorlopen wordt iemand op de geregistreerde titel opgenomen in het online Beroepsregister op de website van CLOK, waar alle geregistreerde personen te vinden zijn.

Daarnaast krijgt de desbetreffende persoon een gepersonaliseerd logo, zoals hiernaast is weergegeven, en is hij/zij gerechtigd deze te gebruiken op visitekaartjes, briefpapier, website en in de handtekening van de e-mail.

Hoe werkt het Beroepsregister?

Je kan je telkens voor een periode van twee jaar laten registreren. Gedurende die periode, ben je verplicht om jaarlijks een minimum van twaalf uur aan CLOK permanente educatie (PE)-activiteiten te besteden. Permanente educatie is erop gericht om de kennis van het gemeentelid, de Parkmanager of de Centrummanager binnen het werkveld waarop hij/zij werkzaam is te onderhouden, ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden, maar ook om zich verder te ontwikkelen in de functie. De uit dit reglement voortvloeiende PE-uitdagingen gelden onverkort ook voor het lid dat in deeltijd werkzaam is. De leden worden gestimuleerd om aan de PE-uitdaging te voldoen middels de volgende PE-activiteiten.

Frank Zitzmann

Projectleider

06 - 19 22 21 32

Wat zijn PE-activiteiten?

De deelname aan PE-activiteiten wordt gewaardeerd in daadwerkelijke tijdsbesteding waarbij pauzes niet worden meegerekend.  

PE activiteiten

Voor

Uren

Datum

Leergang MEZ/AMB 2023-1

Open voor alle doelgroepen

6,5 uur per dag

Start 6-apr

Leergang MEZ/AMB 2023-2

Open voor alle doelgroepen

6,5 uur per dag

Start 13-sep

Masterclass Alumni Leergang MEZ

Exclusief voor eerdere deelnemers leergang MEZ

6,5 uur per dag

onbekend

Leergang Toerisme & Recreatie

Open voor alle doelgroepen

6,5 uur per dag

onbekend

 

 

 

 

Regiobijeenkomst Noord

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

30-mrt

Regiobijeenkomst Noord

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

5-okt

Regiobijeenkomst Zuid-Holland

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

4-apr

Regiobijeenkomst Zuid-Holland

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

12-sep

Regiobijeenkomst Midden

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

6-apr

Regiobijeenkomst Midden

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

21-sep

Regiobijeenkomst ZON

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

9-mrt

Regiobijeenkomst ZON

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

14-sep

Regiobijeenkomst Oost

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

28-mrt

Regiobijeenkomst Oost

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

19-sep

Regiobijeenkomst Noord-Holland

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

21-mrt

Regiobijeenkomst Noord-Holland

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

3-okt

Regiobijeenkomst West-Brabant en Zeeland

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

14-mrt

Regiobijeenkomst West-Brabant en Zeeland

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

26-sep

Regiobijeenkomst Rivierenland

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

16-mrt

Regiobijeenkomst Rivierenland

Exclusief voor Medewerkers EZ

4,5 uur

10-okt

 

 

 

 

Kernteam PM

Op uitnodiging voor Parkmanagers

1 a 2 uur

13-mrt

Kernteam PM

Op uitnodiging voor Parkmanagers

1 a 2 uur

25-sep

Kernteam MEZ/AMB

Op uitnodiging voor MEZ

1 a 2 uur

7-feb

Kernteam MEZ/AMB

Op uitnodiging voor MEZ

1 a 2 uur

5-sep

Kernteam BOF

Op uitnodiging voor BOF

1 a 2 uur

13-mrt

Kernteam CM

Op uitnodiging voor Centrummanagers

1 a 2 uur

3-okt

Kernteam CM

Op uitnodiging voor Centrummanagers

1 a 2 uur

28-mrt

 

 

 

 

Dag van Bedrijventerreinen

Open voor alle doelgroepen

6,5 uur

23-mei

Dag van Centrum Professionals

Open voor alle doelgroepen

6,5 uur

14-jun

Dag van Ondernemersfondsen

Open voor alle doelgroepen

6,5 uur

12-sep

Dag van EZ

Exclusief voor Medewerkers EZ

6,5 uur

2-nov

 

 

 

 

CLOK Webinar Accountmanagers implementatie van de energietransitie

Open voor alle doelgroepen

1,5 uur

23-jan

CLOK Webinar Uitkomst van de pilot (BLP)

Open voor alle doelgroepen

1,5 uur

27-mrt

CLOK Webinar Bevorderen ondernemerschap in het centrum

Open voor alle doelgroepen

1,5 uur

8-mei

Artikel schrijven voor in Kringen

Open voor alle doelgroepen

 

 

Meedoen aan Ronde Tafel conferenties

Open voor alle doelgroepen

 

 

Meedoen in expertteam en pilotteam

Open voor alle doelgroepen

 

 

Wat zijn de kosten?

Aan inschrijving in het Beroepsregister zijn kosten verbonden. Zowel bij het inschrijvingsgeld als de jaarlijkse kosten voor actieve deelname wordt onderscheid gemaakt tussen leden van CLOK en niet leden van CLOK;    

 

Inschrijvingsgeld leden van CLOK (eenmalig)

€72,50

Inschrijvingsgeld niet-leden van CLOK (eenmalig)

€125,-

 

 

Jaarlijkse kosten actieve deelname leden van CLOK

€92,50

Jaarlijkse kosten actieve deelname niet-leden van CLOK

€185,-

Hoe kom- en blijf je in het Beroepsregister?

Wanneer je je in wilt schrijven voor het Beroepsregister moet je het Inschrijfformulier Beroepsregister in vullen. In dit formulier geef je aan voor welke certificering je wil inschrijven. Zodra CLOK jouw inschrijfformulier heeft ontvangen en geconstateerd heeft dat jij deze volledig en juist hebt ingevuld, krijgt jij/jouw werkgever de factuur voor het inschrijfgeld toegestuurd. Daarnaast ontvang je een auditformulier. Wanneer de audit een zegel van goedkeuring krijgt en jij/jouw werkgever de factuur voor het inschrijfgeld heeft betaald, ontvang je een dossier waarin jouw ingevulde inschrijfformulier en auditformulier staan gebundeld en waarin wordt bevestigd dat u vanaf heden staat ingeschreven als Geregistreerd Medewerker Economische Zaken, Geregistreerd Parkmanager of Geregistreerd Centrum Manager. Je ontvangt van CLOK het logo dat van toepassing is op jouw certificering en je wordt opgenomen in het online Beroepsregister!

Zoals aangegeven onder het kopje; ‘Wat zijn de PE-activiteiten?’ registreert de deelnemer de door hem/haar aan permanente educatie bestede tijd en de aard van de permanente educatie via een invulformulier. Het invulformulier wordt na registratie door CLOK naar je opgestuurd. In de maand december van het betreffende jaar moet je dit ingevuld op te sturen naar CLOK. Indien een lid gedurende het kalenderjaar toetreedt tot het lidmaatschap, zal de PE-uitdaging voor het betreffende jaar berekend worden aan de hand van het resterende aantal maanden van het kalender jaar. Voorbeeld: Indien een lid in juni toetreedt is de uitdaging om minimaal 6 uren aan permanente educatie te besteden.

Wanneer je wordt ingeschreven voor het Beroepsregister wordt je ingeschreven voor een periode van twee jaar. Wil je je na twee jaar uitschrijven voor het Beroepsregister? Dan moet je dit uiterlijk één maand van te voren aan te geven bij CLOK. Horen we niks? Dan wordt jouw lidmaatschap met twee jaar verlengd. 

Ik wil me inschrijven voor het Beroepsregister!