Training Ondernemende Ambtenaar

CLOK Incompany Training

Je bent hier:

Voor wie? 
– Medewerkers Economische Zaken 
– Accountmanagers Bedrijventerreinen bij gemeenten

Bij ondernemersvriendelijkheid kun je nog denken aan een glimlachende ambtenaar die welwillend zit te wachten tot een ondernemer zich meldt met een vraag

Maar..

 • Een ondernemende ambtenaar wacht niet!
 • Een ondernemende ambtenaar gaat voor een duurzame samenwerkingsrelatie.
 • Een ondernemende ambtenaar is op de hoogte van het economisch begrippenkader dat hem of haar tot een gelijkwaardige gesprekspartner maakt.
 • Een ondernemende ambtenaar kent de toekomstige (economische) ontwikkelingen die op ondernemer en overheid afkomen en kan daarop anticiperen.
 • Een ondernemende ambtenaar laat zich niet belemmeren door onnodige en starre afdelingsgrenzen tussen bijvoorbeeld EZ en SZ.
 • Een ondernemende ambtenaar heeft ontdekt dat oude beeldvorming oplost in direct contact met een lokale ondernemer, en gaat daarvoor graag op bedrijfsbezoek.

Aan tafel met lokale ondernemers!

Om als een actieve en gelijkwaardige gesprekspartner, creatief en constructief mee te denken met ondernemers uit jouw gemeente, is een uitdagende opgave.

Deze cursus helpt je hierbij door:

 • Te leren denken als een ondernemer met behulp van een economisch begrippen kader
 • Samen met collega’s interessante casuïstiek te bespreken en te onderzoeken hoe ondernemersvriendelijkheid versterkt kan worden in jouw gemeente
 • Te leren hoe een effectieve en constructieve dialoog gevoerd kan worden
 • En natuurlijk door daadwerkelijk het gesprek aan te gaan met lokale ondernemers!

Op maat gemaakt voor jouw gemeente

 • Omdat geen enkele gemeente hetzelfde is.
 • Omdat elke gemeente eigen aandachtspunten heeft.
 • Omdat elke gemeente een eigen ondernemersklimaat heeft

De training “de ondernemende ambtenaar”  is maatwerk en wordt in samenspraak afgestemd op de behoeften binnen jouw gemeente. Door ook jouw afdelingsmanagers te betrekken bij de ontwikkeling van deze training zal intern direct meer inzicht ontstaan in het belang van deze training. Wil je meer weten? Neem dan contact op voor aanvullende informatie.

0

Deelnemers gingen jou voor!

Intresse? Neem contact op!