Nieuw Perspectief voor Bedrijventerreinen in 2030: Verplichte Ondernemersverenigingen en Duurzaam Parkmanagement

Nieuw Perspectief voor Bedrijventerreinen in 2030: Verplichte Ondernemersverenigingen en Duurzaam Parkmanagement Elk bedrijventerrein moet in 2030 verplicht een ondernemersvereniging, een bestuur en parkmanagement hebben, geleid door een gecertificeerde parkmanager. Dat is het advies van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur aan de regering. Ook aan het nieuwe kabinet. De voorgestelde richting is helder: bedrijventerreinen…

CLOK kaart bedrijventerreinen, netcongestie en de lokale economie opnieuw aan bij Ministerie EZK

CLOK kaart bedrijventerreinen, netcongestie en de lokale economie opnieuw aan bij Ministerie EZK Op 7 september presenteerde Minister Jetten van Klimaat en Energie de concept kabinetsvisie voor het energiesysteem van 2050. CLOK woonde in het najaar diverse bijeenkomsten naar aanleiding van deze plannen bij en constateerde dat er te weinig aandacht is voor bedrijventerreinen en…

Overheidsfalen bij netcongestie: besturen ondernemers op bedrijventerreinen zoeken zelf naar gebiedsoplossingen

Overheidsfalen bij netcongestie: besturen ondernemers op bedrijventerreinen zoeken zelf naar gebiedsoplossingen Door Herman Timmermans,Voorzitter Stichting CLOK De elektriciteitsnetten zijn overbelast, sterker nog, ze zitten vol. Wil een bedrijf zich op een bedrijventerrein vestigen of uitbreiden, dan kan er geen elektriciteit worden geleverd. Het vestigingsklimaat van Nederland als industrieland gaat achteruit. Het congestieprobleem belemmert de vermindering…

Benut jij al de voordelen van een lokale ontwikkelingsmaatschappij?

Benut jij al de voordelen van een lokale ontwikkelingsmaatschappij? De omvang van de collectieve investeringen op werklocaties neemt toe. Het gaat om steeds meer geld. Zowel op bedrijventerreinen als in winkelcentra. Het oprichten van een lokale ontwikkelingsmaatschappij als investeringsvehicle komt daarbij steeds meer in beeld. Door Herman Timmermans, voorzitter Stichting CLOK Investeren in samenwerkingsactiviteitenFinanciële middelen…

Kringen 2022-3 is verschenen!

In de nieuwste editie van ons magazine stelt Herman Timmermans: het platteland is in RO-termen onderdeel van het buitengebied. En dat gebied heeft veelal een agrarische, natuur- of toeristische bestemming. Waar ik nu aandacht voor vraag is of het buitengebied eigenlijk ook niet een grote werklocatie is. De afdeling EZ moet bij deze ontwikkelingen een…