Samenwerking Capelle China

Capelle doet zaken met China

Kirsten van Adrichem werkt als beleidsmedewerker Economische Zaken in de gemeente Capelle aan den Ijssel. Naast dat ze met haar collega’s er alles aan doet om de ondernemers in Capelle te ondersteunen, is ze ook projectleider van de partnerband met Jiashan, een gemeente in China. 

Minder regeldruk voor ondernemers?

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan moderne regelgeving rond publieke belangen als de zorg, veiligheid en innovatie zonder dat dit onnodige kosten en belemmeringen met zich meebrengt.