Waarde van Bedrijventerreinen

Dit is een product van CLOK Support

Jouw bedrijventerrein is geld waard!

Stichting CLOK heeft als eerste organisatie óóit onderzoek gedaan wat de waarde is van een bedrijventerrein. Met deze data kun je bedrijventerreinen politiek hoger op de agenda te zetten en weten het bestuur van de private kant, en de gemeente, precies aan welke knoppen ze kunnen draaien om de waarde positief te beïnvloeden.

Voor wie? 
– Afdelingen Economische Zaken van gemeenten 
– Eigenaren van de bedrijven op het terrein
– Besturen van de ondernemers op het terrein

Philips Campus wisselde voor 1 miljard euro van eigenaar

Als íets een schromelijk onderschatte waarde heeft in Nederland, dan is het wel de ondernemende optelsom van grond + gebouwen + infrastructuur. Hét bewijs van deze stelling? De fenomenale verkoop en bewezen marktwaarde van de Philips Campus. Een duizelingwekkende 1 miljard euro wisselde van eigenaar. In één klap vielen de schellen van de ogen: een bedrijventerrein heeft wáárde. Sterker nog: het is een vaak onbenutte inkomstenbron. Wat zegt dat over andere bedrijventerreinen? Kennen besturen van bedrijventerreinen, gemeenten en eigenaren de actuele waarde van hun terrein?

CLOK berekent de waarde op basis van vier criteria:

1) Waarde OP bedrijventerreinen

Met de waarde op bedrijventerreinen bedoelen we de som van de productiewaarde (omzet) en/of toegevoegde waarde (afzet, d.i. productie – verbruik) die door alle bedrijfsvestigingen op een bedrijventerrein samen worden gecreëerd.

2) Waarde VAN bedrijventerreinen

Met behulp van aangeboden bedrijfsruimte en verkochte/verhuurde bedrijfspanden op bedrijventerreinen creëren we een beeld van de gemiddelde vastgoedwaarde en grondwaarde van een bedrijventerreinen, ook na de uitgifte. Daarbij houden we niet alleen rekening met de het type en de vloeroppervlakte van het pand, maar ook met elementen uit de bedrijfsomgeving zoals parkeergelegenheid, bereikbaarheid (auto, OV) en de nabijheid van voorzieningen zoals horeca en detailhandel.

3) Indirecte waarde bedrijventerreinen

Bij stap een en twee is er vooral gekeken naar de financiële waarde van een bedrijventerrein. Bij deze stap kijken we naar de natuurlijke waarde van het bedrijventerrein. Hierbij kun je denken aan de hoeveelheid groen op een bedrijventerrein of hoeveelheid blauw van omliggend water. Want hoe groener/blauwer een bedrijventerrein, hoe blijer werknemers over het algemeen zijn en hoe meer biodiversiteit er is! Maar ook hoe toegankelijk het bedrijventerrein is voor ontspanning, zoals wandelen en fietsen.

4) Paris Proof Ranking

Tot slot kijken we naar in hoeverre het bedrijventerrein gaat voldoen aan het Parijse klimaatakkoord van 2050. In dit akkoord staat dat ieder bedrijventerrein haar energieverbruik vermindert met 66%.

De voordelen van jouw deelname:

Met behulp van een eenduidige, heldere en gevalideerde systematiek de waarde van een bedrijventerrein bepalen voor het eind van 2023.
In één moeite heb je hiermee de werkelijke waarde van jouw bedrijventerrein op tafel, financieel en fiscaal onderbouwd.
Je weet voortaan exact aan welke knoppen je kunt draaien om deze waarde positief te beïnvloeden.
Voor de jaren na 2023 heb je als bestuur of gemeente een gerichte beleidstool in handen.

Onderzoekscommissie:

Wil jij jouw bedrijventerrein de kans geven zich verder te ontwikkelen, maar weet je niet precies hoe?

Neem contact op!

  Frank Zitzmann

  Projectleider

  06 - 19 22 21 32

  Ervaringen van anderen...

  0

  Bedrijventerreinen gingen jou al voor!