Verhouding tussen gemeente en parkmanagement

Binnen steeds meer gemeenten is er een vorm van parkmanagement actief op hun bedrijventerreinen. Soms dragen gemeenten hier een deel aan bij, maar de (financiële) verhoudingen tussen gemeente en parkmanagement willen nogal eens verschillen. Een eenduidig model bestaat er niet en dus vroeg CLOK een aantal deelnemende gemeenten hoe deze verhouding bij hen is vastgelegd.

In de gemeente Steenwijkerland is er in de binnenstad een ondernemersfonds actief (BIZ) en voor de bedrijventerreinen is het parkmanagement geregeld via de Business Club Steenwijkerland (BCS). Voor de gemeente is dit een belangrijke partner en schakel naar de bedrijven. Het parkmanagement wordt voor een groot deel geregeld via een vrijwillig lidmaatschap, op één bedrijventerrein na, waarbij een verplicht lidmaatschap van de stichting parkmanagement geldt. De gemeente Steenwijkerland draagt jaarlijks ook een bedrag bij, zodat de BCS professioneel het parkmanagement op kan pakken.

Gemeente Overbetuwe kent ook parkmanagement welke is ondergebracht in een stichting. Bij de opstart van de Stichting Parkmanagement Overbetuwe zijn wel enkele subsidies verstrekt, maar tegenwoordig is er geen vaste bijdrage vanuit de gemeente. Er worden wel nog subsidies verstrekt, maar dan op project basis. Lidmaatschap van de stichting is voor sommige bedrijventerreinen verplicht, terwijl anderen een vrijwillig lidmaatschap kennen.

In Waalwijk is het parkmanagement ietwat afwijkend opgezet. Parkmanagement is daar ondergebracht in een B.V. waarvan de gemeente 100% van de aandelen in handen heeft. De organisatie is opgericht in 2009 en heeft een directeur en een Raad van Toezicht, waarvan de gemeente sinds 2014 geen deel meer van uitmaakt. De gemeente voert de regie op afstand via haar positie als aandeelhouder. Er is een vrijwillig lidmaatschap voor de bedrijventerreinen van voor 2010, terwijl de bedrijventerrein opgericht vanaf 2010 een verplicht lidmaatschap bij gronduitgifte kennen. Parkmanagement wordt bekostigd uit de deelnemersbijdrage en de gemeente draagt niet direct financieel bij. Parkmanagement put ook uit het ondernemersfonds, gevuld door een opslag op de grondprijs. Daarnaast voert Parkmanagement een aantal beheers- en onderhoudsactiviteiten uit op het openbaar gebied, waarvoor jaarlijks op contractuele basis een prijs wordt overeengekomen met de gemeente.

In gemeente Soest is er een parkmanagement organisatie actief op de bedrijventerreinen. Deze organisatie wordt betaald door vrijwillig lidmaatschap en de gemeente doet jaarlijks ook een vaste bijdrage. Momenteel is Soest zich aan het oriënteren op een gemeente breed ondernemersfonds.

Hieronder is een systematisch overzicht van bovenstaande regelingen opgenomen: 

 Gemeente  Parkmanagement Organisatie  Financiering Parkmanagement  Regeling/verordening tussen parkmanagement en gemeente?
Steenwijkerland OV Business Club Steenwijkerland (vrijwillig lidmaatschap) & Stichting op één terrein (verplicht lidmaatschap)  Combinatie tussen lidmaatschap, inkomsten vanuit ondernemersfonds (BIZ) en bijdrage gemeente  Geen specifieke regeling/verordening
Overbetuwe Stichting, afhankelijk van bedrijventerrein vrijwillig of verplicht lid Uit lidmaatschap, subsidie op projectbasis. (bij opstart is stichting PM wel gesubsidieerd)  Geen specifieke regeling/verordening
Waalwijk Parkmanagement organisatie is een B.V. gemeente 100% aandeelhouder Uit lidmaatschap en ondernemersfonds, welke afhankelijk van bedrijventerrein vrijwillig of verplicht is. Parkmanagement beheert. Verder contracten over groenbeheer met gemeente.  Geen specifieke regeling/verordening
Soest Bedrijven Management Organisatie Soest Uit lidmaatschap, daarnaast vaste bijdrage vanuit gemeente Geen specifieke regeling/verordening

 

 

Omgevingsdienst IJmond stimuleert ondernemers om energie te besparen

Infa Consult van Dooren aangepastomgevingsdienstOmgevingsdienst IJmond is verantwoordelijk voor de naleving van de Wet milieubeheer. Bovendien stimuleert de dienst bedrijven om energie te besparen, een verplichting die voortkomt uit deze wet. Maar hoe combineer je naleving met stimulering?

Omgevingsdienst IJmond hanteert twee sporen, een handhavingsspoor en een stimuleringsspoor. ‘Voor milieuhandhaving werken we met diverse maatregelenlijsten, die we bij bedrijfscontroles doornemen’, vertelt Erna Hilbers, projectleider duurzaamheid bij de omgevingsdienst. Als je de doelstellingen van het Energieakkoord wil halen, is handhaving een druppel op een gloeiende plaat. ‘Daarom leggen wij de nadruk op stimulering.’

GreenBiz IJmond
In de samenwerkingsregio IJmond stak een aantal ondernemers zijn nek uit. Met een kerngroep richtten de ondernemers de stichting GreenBiz IJmond op. Daarin werken zij samen met de Omgevingsdienst IJmond aan de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen. De ondernemers bepalen grotendeels zelf de koers. De omgevingsdienst ondersteunt GreenBiz met onder meer advies, communicatie en begeleiding bij subsidieaanvragen.

Succesvolle stimuleringsprojecten
Hilbers is enthousiast over de samenwerking. Een mooi voorbeeld is het project Kagerweg Energiepositief. Dat biedt ondernemers de kans om gezamenlijk hun panden en bedrijventerrein kostenneutraal, grootschalig en flexibel te verduurzamen. Bijvoorbeeld door eerst optimaal te besparen, door zonnepanelen en (op termijn) een windmolen te plaatsen. Maar ook door onderzoek te doen naar de mogelijkheid om van aardgas af te komen. Inmiddels sloten ruim dertig bedrijven zich aan bij het project.

Ledverlichting en zonnepanelen
Een van die bedrijven is Infra Consult Van Dooren. Na uitgebreid onderzoek nam deze aannemer concrete stappen voor een toekomstbestendige, duurzame onderneming. Het bedrijf stapte over naar ledverlichting en verwacht binnenkort zonnepanelen te kunnen installeren. ‘Kagerweg Energiepositief is een prachtig initiatief’, zegt directeur Rob van Dooren. ‘We waren al bezig met onderzoek naar besparings- en verduurzamingsmogelijkheden toen dit project voorbij kwam. We hebben de kans direct gegrepen.’

Gebiedsbrede maatregelen
Blijkbaar lukt het goed om bedrijven te mobiliseren voor dit duurzaamheidsinitiatief. ‘Steeds meer ondernemers overwegen zich aan te sluiten, omdat we hen zoveel mogelijk proberen te ontzorgen en we een positieve sfeer rondom duurzaamheid creëren. Zo ontstaat er een beweging, krijgen we een steviger organisatie en kunnen we plannen maken voor gebiedsbrede maatregelen’, aldus Hilbers.

Onzekere factoren
Het is volgens Hilbers niet gemakkelijk om álle bedrijven mee te krijgen. ‘Voor het mkb is energiebesparing bijvoorbeeld niet altijd topprioriteit. Onzekere factoren spelen ook een rol, zoals de ontwikkeling van de zonne-energiemarkt en de salderingsregeling. Daardoor vragen bedrijven zich af of het nog wel loont om te investeren in duurzame energie.’

Autoriteit
Hilbers wijst bedrijven op de wettelijke plicht van de Omgevingsdienst om hen te overtuigen van het belang van energiebesparing. Ze probeert deze bedrijven zoveel mogelijk te ontzorgen. Heeft ze tips voor andere omgevingsdiensten? ‘Luister naar de ondernemers. Zoek samenwerking met hen, motiveer, adviseer en ondersteun hen, en maak waar wat je zegt. Zo word je echt een autoriteit op het gebied van stimulering van energiebesparing.’

Meer informatie
www.greenbizijmond.nl
www.odijmond.nl
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/bedrijventerreinen

Kader: Informatieplicht energiebesparing
Energiebesparing is verplicht. Het is een eerste stap richting een CO₂-neutrale energiehuishouding met duurzame energiebronnen. De energiebesparingsplicht staat in de Wet milieubeheer. Volgend jaar verandert deze wet. Dan moet elk bedrijf zelf aangeven hoe het aan de wettelijke eisen voor energiebesparing voldoet. Dit heet de informatieplicht. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Foto regiobijeenkomst terugblikJeannette Los, Projectcoördinator Economische Zaken. Gemeente SudWestfryslan

In gezamenlijkheid met drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) zijn we in gemeente Súdwest-Fryslân bezig om het beschikbare uitkeringsbestand te activeren voor de arbeidsmarkt. Daarbij staan het kennen van het bestand en de mismatch op de arbeidsmarkt centraal. Met het actuele thema “Kansrijke Leerweg” mocht gemeente SWF daarom niet ontbreken bij de CLOK regiobijeenkomst in Noord Nederland en waren we aanwezig met twee accountmanagers en ondergetekende.

Gastvrij en enthousiast werden we ontvangen bij het bedrijf Witec Fijnmechanische Techniek in Stadskanaal. Samen met de gemeente en het onderwijs heeft men de GAP Academy opgericht om aan de hand van een bepaalde methodiek de vacatures op te vullen bij verschillende technische bedrijven met Witec Fijnmechanische Techniek als trekker.

Het was boeiend om te zien hoe bij dit innovatieve bedrijf opleiden en “productie draaien” zo dicht bij elkaar uitgeoefend wordt. Na de presentatie en rondleiding ga je met opgedane kennis proberen een koppeling te maken met de projecten in de eigen gemeente. De vraag die bij ons naar boven kwam is, of er binnen de gemeente bedrijven zijn die met andere partners dan de gemeente ook bezig zijn met opleiden van arbeidspotentieel?

Met dit laatste wil ik aantonen dat het bezoeken van de CLOK Regiobijeenkomsten een toegevoegde waarde is voor EZ medewerkers bij gemeenten. Hoe kan ik de opgedane kennis toepassen, wie kan ik benaderen voor meer informatie en wat doe ik met de informatie van het CLOK kwartiertje? Deze keer met het thema (de toekomst van) bedrijventerreinen. Zo divers als de onderwerpen zijn die CLOK iedere keer weer behandeld bij de Regiobijeenkomsten zo divers zijn ook de EZ collega’s die aanwezig zijn. Voor mij altijd een prettig weerzien met de collega’s uit mijn voormalig werkgebied Drenthe als de huidige collega’s uit Friesland én uit mijn woonprovincie Groningen.

Herman, Sandra en Regioteam Noord Nederland bedankt voor de interessante middag!

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Op de Nationale Dag van Economische Zaken 2018 mochten we ruim 200 EZ-collega’s ontvangen. Het was een dag bomvol inspiratie. Met 12 workshops en diverse bevlogen toespraken is er veel kennis uitgewisseld en opgedaan.

De dag werd afgetrapt door dagvoorzitter Han Looijen, voormalig wethouder van Zaltbommel. Drs. Pieter Waasdorp (directeur Ondernemerschap, Ministerie EZK) nam de zaal snel mee de diepte in. Hij sprak over grote uitdagingen voor de publieke sector, zoals verduurzaming en digitalisering. Dat werd aangevuld met het verhaal vanuit StartUpDelta.

Tijdens de workshops was er ruimte om in te zoomen op specifieke thema’s die bij de EZ-collega op het bord liggen. Zo zijn relatiebeheer, destinatiemarketing, vestigingsfactoren, de ondernemende ambtenaar, klimaatneutrale bedrijventerreinen en nog veel meer issues aan bod gekomen.

In de middag sprak Ruud Veltenaar (filosoof, auteur, TED-spreker) op wervelende en humoristische wijze over ‘shift happens’. Hij ging in op ontwikkelingen en trends die invloed hebben op de lokale economie.

Tussen de workshops en toespraken door was er veel ruimte om te netwerken, konden de deelnemers relevante stands bezoeken en was er natuurlijk de uitslag van de verkiezing Beste Publiek-Private Samenwerking. De Green Chemistry Campus uit Bergen op Zoom sleepte de titel in de wacht.

We kijken terug op een geslaagde dag en zien uit naar de volgende en vijfde editie van de Dag van EZ. Deelnemers, sprekers, standhouders en workshopleiders: hartelijk dank voor jullie inzet en aanwezigheid.

Wilt u de presentaties van de dag terugkijken? Bekijk ze hier.

Meer foto's zien? Klik hier.

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer