CLOK Support

Duurzame, inhoudelijke versterking van afdelingen EZ

CLOK focust vanuit haar ledenservice onder andere op het versterken en verder professionaliseren van gemeentelijke afdelingen EZ. Een groeiende activiteit binnen deze ledenservice is de detachering van specialisten op deze afdelingen. Leden vragen CLOK om gericht advies, tijdelijke inzet voor een openstaande vacature die lastig is in te vullen of een professionaliseringstraject van de afdeling EZ te begeleiden. CLOK is er voor de leden.

Interim, detachering en advies 

Concreet gaat het bij deze gemeentelijke versterking en professionalisering om de diensten interim, detachering en advies. CLOK presenteert deze diensten vanuit CLOK Support. Vanuit Support bieden wij gerichte expertise op het ondersteunen van de lokale economie. Dit doen wij door het professionaliseren van afdelingen EZ, het versterken van het organiserend vermogen van ondernemers en het opzetten van park- en centrummanagement. CLOK Support staat dichtbij gemeenten en wij geloven in een persoonlijke aanpak waarmee we jou als professional en daarmee de organisatie en de samenwerking met ondernemers een impuls kunnen geven.

Al jouw verdiepende vragen zijn welkom 

Zoek je op één of meerdere speerpunten de verdieping? Neem dan gerust contact op met Maikel Gijzen.

Maikel Gijzen

Accountmanager CLOK Support

06- 51698817

Waarde van Bedrijventerreinen

Stichting CLOK heeft als eerste organisatie óóit onderzoek gedaan wat de waarde is van een bedrijventerrein. Met deze data kun je bedrijventerreinen politiek hoger op de agenda te zetten en weten het bestuur van de private kant, en de gemeente, precies aan welke knoppen ze kunnen draaien om de waarde positief te beïnvloeden. Lees meer…

Waarde van de Binnenstad

Wellicht is jouw binnenstad meer waard dan je denkt. Je hebt mogelijk veel waarde in handen, maar de kennis daarover ontbreekt. Er is in Nederland nagenoeg geen registeraccountant te vinden die een binnenstad voor jou als bestuur van de winkeliersvereniging of als bestuur van de stad naar de werkelijke waarde kan waarderen. Bij de eigenaren is dit ook niet of sporadisch bekend. Lees meer…

Pilot Bruto Lokaal Product

Met het programma Bruto Lokaal Product & Brede Welvaart koppel jij overzichtelijk de waarde van jouw lokale of regionale economie aan Brede Welvaartsindicatoren en benchmarks. Hiermee heb jij de juiste tools en kennis in handen om economische beleidsdoelstellingen inzichtelijk te maken, te monitoren en praktisch vorm te geven. Daarnaast helpt dit product jouw afdeling EZ te versterken naar andere beleidsterreinen en lokale – regionale bestuurders door economie als vliegwiel voor maatschappelijke ontwikkeling te positioneren. Lees meer…

Toolkit Ondernemersfondsen

Het oprichten van een ondernemersfonds is een complex proces waar verschillende administratieve en organisatorische handelingen bij komen kijken. Het is veel uitzoekwerk om de juiste informatie te vinden, maar na de juiste stappen te hebben genomen werpt een fonds zeker zijn vruchten af. In de praktijk zien wij namelijk dat ondernemersfondsen vrijwel uitsluitend positieve effecten hebben op de samenwerking tussen ondernemers onderling, en gezamenlijk richting de gemeente. Vanuit CLOK ondersteunen wij daarom in dit proces, hiervoor bieden wij advies op maat en hebben wij de Toolkit Ondernemersfondsen ontwikkeld. Deze leidt snel, secuur en solide naar een ondernemersfonds. Wij bieden de volgende mogelijkheden. Lees meer…

Economisch Beleid en Uitvoering

Jouw team EZ is gevraagd om een economische analyse uit te voeren, het economisch activiteitenplan op te stellen of de nota economie te actualiseren. Uiteraard wil je dat dit via een interactief proces met ondernemers en andere belanghebbenden tot stand komt. Bovendien heb je ook een uitvoeringsprogramma nodig waarin duidelijk naar voren komt wie wat en wanneer oppakt en waarin ondernemers ook zelf nadrukkelijk het voortouw nemen. Voor de gemeente zie je namelijk vooral een faciliterende rol weggelegd. Maar hoe pak je zoiets aan?  Lees meer…

Organiserend vermogen

Besturen van ondernemers hebben te maken met meerdere uitdagingen om bedrijventerreinen en binnensteden toekomstbestendig(er) te maken. Door georganiseerde samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen, winkeliers in de binnenstad en samenwerking met de gemeente, kunnen we deze uitdagingen gezamenlijk aanpakken. Lees meer…

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van onze leergangen, evenementen en
nog veel meer informatie over de lokale economie!