CLOK Support | Versterking van afdelingen EZ

CLOK Support

Duurzame, inhoudelijke versterking van afdelingen EZ van gemeenten

CLOK zet zich actief in voor de duurzame versterking en verdere professionalisering van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken (EZ). Vanuit onze ledenservice richten we ons specifiek op het leveren van hoogwaardige ondersteuning aan gemeenten in de vorm van advies en onderzoek. Een groeiend onderdeel van deze service is de detachering van specialisten. Of het nu gaat om gericht beleidsadvies, tijdelijke invulling van een lastig te vervullen vacature, of het begeleiden van een professionaliseringstraject, CLOK staat altijd voor haar leden klaar.

Advies, onderzoek en interim

Het versterken en professionaliseren van afdelingen EZ vindt plaats vanuit CLOK Support. Vanuit Support bieden we doelgerichte expertise om de lokale economie te ondersteunen. Dit doen we door afdelingen EZ van strategisch advies, praktijkgericht onderzoek en specialisten te voorzien, het organiserend vermogen van ondernemers te versterken en park- en centrummanagement op te zetten en te verbeteren.

Waarom kiezen voor CLOK Support?

CLOK Support staat dichtbij gemeenten en wij geloven in een persoonlijke en praktijkgerichte aanpak waarmee we jou als professional, jouw organisatie en de samenwerking met ondernemers een sterke impuls kunnen geven.

CLOK werkt vanuit de praktijk

CLOK biedt haar leden een professionele, brede en praktische ledenservice aan: van advies en onderzoek tot uitvoering.

CLOK schrijft geen onnodig lijvige rapporten, maar gaat voor praktijkgerichte adviezen en concrete ondersteuning.

Meer informatie over CLOK compagnons, onze specialisten, vind je op deze pagina.

Meer weten?

Zoek je op één of meerdere speerpunten de verdieping? Of ondersteuning op andere gebieden?

Neem dan gerust contact op met Michiel Wiersinga.

Accountmanager
CLOK Support

Michiel Wiersinga

06 - 19 89 00 62

CLOK focust vanuit haar ledenservice onder andere op het versterken en verder professionaliseren van gemeentelijke afdelingen EZ.

Waardeberekening en metingen

 

Met deze data kun je bedrijventerreinen politiek hoger op de agenda te zetten en weten het bestuur van de private kant, en de gemeente, precies aan welke knoppen ze kunnen draaien om de waarde positief te beïnvloeden…
Lees verder

Wellicht is jouw binnenstad meer waard dan je denkt. Je hebt mogelijk veel waarde in handen, maar de kennis daarover ontbreekt. Er is in Nederland nagenoeg geen registeraccountant te vinden die een binnenstad voor jou…

Lees verder

Met Bruto Lokaal Product & Brede Welvaart koppel jij overzichtelijk de waarde van jouw lokale of regionale economie aan Brede Welvaartsindicatoren en benchmarks. Hiermee heb jij de juiste tools en kennis in handen om…
Lees verder

Ondernemers organiseren

Het oprichten van een ondernemersfonds is een complex proces waar verschillende administratieve en organisatorische handelingen bij komen kijken. Het is veel uitzoekwerk om de juiste informatie te vinden, maar na de juiste stappen te hebben genomen…
Lees verder
Vaak zijn ondernemers en eigenaren op een bedrijventerreinen of in een centrumgebied bereid om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te verbeteren, maar dan alleen als iedereen meebetaalt. Met regelmaat ondersteunt CLOK afdelingen EZ van gemeenten en ondernemers…
Lees verder

Besturen van ondernemers hebben te maken met meerdere uitdagingen om bedrijventerreinen en binnensteden toekomstbestendig(er) te maken. Door georganiseerde samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen, winkeliers in de…
Lees verder

Onderzoek en advies

Op bedrijventerreinen spelen meerdere belangrijke opgaven: herstructurering, verduurzaming, netcongestie, werkgelegenheid, mobiliteit. In veel regio’s is de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen en het energienet beperkt en hebben ondernemers en gemeenten zorgen…
Lees verder

Jouw team EZ is gevraagd om een economische analyse uit te voeren, het economisch activiteitenplan op te stellen of de nota economie te actualiseren. Uiteraard wil je dat dit via een interactief proces met ondernemers en andere belanghebbenden tot…
Lees verder

Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Blijf op de hoogte van onze leergangen, evenementen en nieuws en informatie voor en over de lokale economie!