CLOK Support | BestuursBuddy Economische Zaken

BestuursBuddy Economische Zaken

100% onafhankelijk sparren voor wethouders Economische Zaken

Economisch beleid vaak samen hangt met andere beleidsterreinen en is vaak versnipperd georganiseerd in de ambtelijke organisatie. Voor de portefeuillehouder EZ is het ingewikkeld grip te krijgen op het specifieke economische belang.

Voor wethouders bestaat er geen specifieke scholing op portefeuilleniveau. Sommige wethouders kennen het economisch veld vanuit hun persoonlijk- of arbeidsverleden, sommige waren zelf ondernemer. Anderen helemaal niet.

Om de aandacht voor duurzame economie verder te versterken heeft CLOK haar dienstenpakket uitgebreid naar wethouders.

Wat is het buddyproject?

Het project is een manier om wethouders EZ te versterken, zodat duurzame economie centraler staat in het gemeentelijk beleid. De buddy gaat in gesprek met de wethouder. De gesprekken zijn bedoeld om te sparren. Alles mag op tafel komen. Waar Trudy Veninga (de buddy) kan meedenken of de wethouder op een spoor kan zetten, doet zij dat meteen. Vanzelfsprekend zijn de gesprekken vertrouwelijk en wordt deze afspraak vastgelegd.

Welk voordeel hebben de wethouders bij de buddy?

De wethouders geven aan dat het prettig is om met iemand van buiten te spreken over zaken in hun portefeuille of het werkveld waar ze in opereren. Er zijn onderwerpen waarover niet vanzelfsprekend gesproken kan worden met de ambtelijke staf of het college, omdat het om politieke keuzes gaat of om bestuurlijk strategisch handelen. De buddy neemt de rol van vertrouwenspersoon, politiek assistent of sparringpartner.

Wie is Trudy Veninga?

Trudy Veninga (LinkedIn) is trainer communicatieve vaardigheden, gespecialiseerd in de politieke praktijk van raadsleden en bestuurders. Ze is ruim 20 jaar zelf politiek actief geweest in het lokale politieke bestuur. Ze coacht, begeleidt en adviseert individuele politici en fracties, en helpt gemeenteraden het debat aantrekkelijk en navolgbaar te maken.

Om de aandacht voor duurzame economie verder te versterken heeft CLOK haar dienstenpakket uitgebreid naar wethouders.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op!

    Contactpersoon

    Fokelien Haije

    06 - 46 48 04 79

    Meld je aan voor de nieuwsbrief!
    Blijf op de hoogte van onze leergangen, evenementen en nieuws en informatie voor en over de lokale economie!