CLOK Support | Bruto Lokaal Product & Brede Welvaart

Bruto Lokaal Product & Brede Welvaart

Hét data-gedreven sturingsinstrument voor effectief lokaal en regionaal economisch beleid

Met het programma Bruto Lokaal Product & Brede Welvaart verbind je overzichtelijk de waarde van jouw lokale of regionale economie met Brede Welvaartsindicatoren en benchmarks. Hiermee beschik je over de juiste tools en kennis om economische beleidsdoelstellingen inzichtelijk te maken, te monitoren en praktisch vorm te geven. Bovendien positioneert dit programma jouw afdeling EZ als een krachtig instrument voor maatschappelijke ontwikkeling.

Voor wie?

 • Afdelingen Economische Zaken van gemeenten

Drie stappen om de waarde van jouw economie in kaart te brengen:

1. Intake: 

We plannen een kennismakingsgesprek waarin we het programma toelichten en de lokale economische uitdagingen bespreken.

2. Uitvoering:

Ons team verwerkt aantekeningen, haalt Brede Welvaartsdata op en berekent het kengetal Bruto Lokaal Product. In een intervisiesessie bespreken we de opbrengsten en gaan dieper in op knelpunten, kansen en uitdagingen.

3. Rapportage:

We presenteren een maatwerk eindrapportage met Brede Welvaartsdata, het kengetal Bruto Lokaal Product en vergelijkende benchmarks. Een interactieve eindpresentatie biedt verdere toelichting voor belanghebbende ambtenaren en bestuurders.

Koppel overzichtelijk de waarde van jouw lokale of regionale economie aan Brede Welvaartsindicatoren en benchmarks.

De voordelen van jouw deelname:

Met behulp van een eenduidige, heldere en gevalideerde systematiek de waarde van jouw gemeente of regio in beeld.
Je weet voortaan exact aan welke knoppen je kunt draaien om deze waarde positief te beïnvloeden.
Voor de jaren na 2024 heb je als bestuur of gemeente een gerichte beleidstool in handen.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op!

  Projectleider

  Herman Timmermans

  +31 6 51 42 95 59

  Meld je aan voor de nieuwsbrief!
  Blijf op de hoogte van onze leergangen, evenementen en nieuws en informatie voor en over de lokale economie!