Bruto Lokaal Product & Brede Welvaart

Dit is een product van CLOK Support

Je bent hier:

Hét data-gedreven sturingsinstrument voor effectief lokaal en regionaal economisch beleid

Met het programma Bruto Lokaal Product & Brede Welvaart koppel jij overzichtelijk de waarde van jouw lokale of regionale economie aan Brede Welvaartsindicatoren en benchmarks. Hiermee heb jij de juiste tools en kennis in handen om economische beleidsdoelstellingen inzichtelijk te maken, te monitoren en praktisch vorm te geven. Daarnaast helpt dit product jouw afdeling EZ te versterken naar andere beleidsterreinen en lokale – regionale bestuurders door economie als vliegwiel voor maatschappelijke ontwikkeling te positioneren.

Voor wie? 
– Afdelingen Economische Zaken van gemeenten 

In drie stappen de waarde van jouw lokale of regionale economie in kaart:

 1. Aan de start van het programma Bruto Lokaal Product & Brede Welvaart plannen we een intake in waarin we kennismaken met elkaar, toelichting geven op het product en de lokaal economische beleidsopgavenop op grote lijnen schetsen.
 2. In het vervolgstadium gaan wij als uitvoeringsteam aan de slag met het verwerken van de aantekeningen, het ophalen van de Brede Welvaartsdata en het berekenen van het kengetal Bruto Lokaal Product. Met deze data plannen we een intervisiesessie in om de opbrengst te duiden vanuit de dagelijkse praktijk van EZ-beleidsvoering en gaan we dieper in op de knelpunten, kansen en uitdagingen.
 3. Tot slot presenteren wij een eindrapportage waarin als maatwerk voor jouw gemeente of regio we de Brede Welvaartsdata, het kengetal Bruto Lokaal Product en vergelijkende benchmarks verwerken in een overzichtelijke stromenschema voor beleidskeuzes. Naast een schriftelijke rapportage geven wij ook een interactieve eindpresentatie voor belanghebbende ambtenaren en bestuurders ter toelichting.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op!

  Loran van Baardewijk

  Projectleider

  06 - 18 37 06 27

  0

  Gemeenten gingen jou al voor!