Waarde van Bedrijventerreinen

Dit is een product van CLOK Support

Je bent hier:

Het geeft inzicht in de waarde van een bestaand bedrijventerrein en daardoor nieuwe impulsen aan de ontwikkeling er van.​

Gemeente Amelo

03-11-2022

Jouw bedrijventerrein is geld waard!

CLOK heeft als eerste organisatie óóit onderzoek gedaan wat de waarde is van een bedrijventerrein. Met deze data kun je bedrijventerreinen politiek hoger op de agenda te zetten en weten het bestuur van de private kant, en de gemeente, precies aan welke knoppen ze kunnen draaien om de waarde positief te beïnvloeden.

Voor wie? 
– Afdelingen Economische Zaken van gemeenten 
– Eigenaren van de bedrijven op het terrein
– Besturen van de ondernemers op het terrein

0
Bedrijventerreinen gingen jou voor!

CLOK berekent de waarde op basis van vier criteria:

 • Waarde OP bedrijventerreinen
  Met de waarde op bedrijventerreinen bedoelen we de som van de productiewaarde (omzet) en/of toegevoegde waarde (afzet, d.i. productie – verbruik) die door alle bedrijfsvestigingen op een bedrijventerrein samen worden gecreëerd.
 • Waarde VAN bedrijventerreinen
  Met behulp van aangeboden bedrijfsruimte en verkochte/verhuurde bedrijfspanden op bedrijventerreinen creëren we een beeld van de gemiddelde vastgoedwaarde en grondwaarde van bedrijventerreinen, ook na de uitgifte. Daarbij houden we niet alleen rekening met het type en de vloeroppervlakte van het pand, maar ook met elementen uit de bedrijfsomgeving zoals parkeergelegenheid, bereikbaarheid (auto, OV) en de nabijheid van voorzieningen zoals horeca en detailhandel.
 • Indirecte waarde bedrijventerreinen
  Bij stap een en twee is er vooral gekeken naar de financiële waarde van een bedrijventerrein. Bij deze stap kijken we naar de natuurlijke waarde van het bedrijventerrein. Hierbij kun je denken aan de hoeveelheid groen op een bedrijventerrein of hoeveelheid blauw van omliggend water. Want hoe groener/blauwer een bedrijventerrein, hoe blijer werknemers over het algemeen zijn en hoe meer biodiversiteit er is! Maar ook hoe toegankelijk het bedrijventerrein is voor ontspanning, zoals wandelen en fietsen.
 • Paris Proof Ranking
  Tot slot kijken we naar in hoeverre het bedrijventerrein gaat voldoen aan het Parijse klimaatakkoord van 2050. In dit akkoord staat dat ieder bedrijventerrein haar energieverbruik vermindert met 66%.

De voordelen van jouw deelname:

Met behulp van een eenduidige, heldere en gevalideerde systematiek de waarde van een bedrijventerrein bepalen voor het eind van 2023.
In één moeite heb je hiermee de werkelijke waarde van jouw bedrijventerrein op tafel, financieel en fiscaal onderbouwd.
Je weet voortaan exact aan welke knoppen je kunt draaien om deze waarde positief te beïnvloeden.
Voor de jaren na 2023 heb je als bestuur of gemeente een gerichte beleidstool in handen.

Onderzoekscommissie:

Wil jij jouw bedrijventerrein de kans geven zich verder te ontwikkelen, maar weet je niet precies hoe?

Neem contact op!

  Frank Zitzmann

  Projectleider

  06 - 19 22 21 32