Word lid van de CLOK Community

Onze leden:

Stichting CLOK is de beweging naar een sterkere lokale en regionale economie

Stichting CLOK is dé ledenorganisatie voor lokale ondernemersverenigingen, parkmanagers, centrummanagers en afdelingen economische zaken bij gemeenten. We bieden een uniek kennisnetwerk om anderen in je vakgebied te ontmoeten en van elkaar te leren. Samen brengen we de lokale economie letterlijk in beweging. Concreet en actiegericht.

Onze missie

Stichting CLOK draagt bij aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Samen met ondernemers en overheid werkt Stichting CLOK aan meer welvaart, welzijn en geluk.

Wat we doen

Wij geloven dat het succes of falen van een optimaal vestigingsklimaat sterk afhangt van de samenwerking tussen de gemeente, besturen van werklocaties en managers van werklocaties. Ons doel is om deze partijen door kennis, vaardigheden en informatie te versterken en hun onderlinge samenwerking op een hoger professioneel niveau te brengen.

Wat we bieden

Voordelen van je lidmaatschap

Stuur mij het aanmeldformulier!