CLOK Academie | Het Beroepsregister

Het CLOK Beroepsregister

Voor wie?

– Medewerkers Economische Zaken

– Accountmanagers Bedrijven bij gemeenten

– Centrummanagers

– Parkmanagers

Krijg waardering voor jouw kennis!

Het Beroepsregister is een instrument wat een onafhankelijke beoordeling geeft van de professionele vaardigheden, waarmee wordt aangetoond dat de kwaliteit van het werk belangrijk is en het is een vorm van waardering voor het vak en vakmanschap. Bovendien is het de bevestiging van de wil om continu te blijven leren en wordt hij/zij onderdeel van een netwerk van mede gecertificeerde waarmee onderlinge kennis wordt uitgewisseld. Aanvullend daarop is er de mogelijkheid om tijdens de tweemaal per jaar georganiseerde intervisies in contact met vakgenoten te komen om kennis en kunde uit te wisselen.  

In het Beroepsregister kunnen mensen zich registeren als Medewerker Economische Zaken, Parkmanager of Centrum Manager. Wanneer de inschrijfprocedure succesvol is doorlopen wordt iemand op de geregistreerde titel opgenomen in het online Beroepsregister op de website van CLOK, waar alle geregistreerde personen te vinden zijn.

Daarnaast krijgt de desbetreffende persoon een gepersonaliseerd logo, zoals hiernaast is weergegeven, en is hij/zij gerechtigd deze te gebruiken op visitekaartjes, briefpapier, website en in de handtekening van de e-mail. 

 

Hoe werkt het Beroepsregister?

Je kan je telkens voor een periode van twee jaar laten registreren. Gedurende die periode, ben je verplicht om jaarlijks een minimum van twaalf uur aan CLOK permanente educatie (PE)-activiteiten te besteden. Permanente educatie is erop gericht om de kennis van het gemeentelid, de Parkmanager of de Centrummanager binnen het werkveld waarop hij/zij werkzaam is te onderhouden, ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden, maar ook om zich verder te ontwikkelen in de functie. De uit dit reglement voortvloeiende PE-uitdagingen gelden onverkort ook voor het lid dat in deeltijd werkzaam is. De leden worden gestimuleerd om aan de PE-uitdaging te voldoen middels de volgende PE-activiteiten.

Wat zijn PE-activiteiten?
De deelname aan PE-activiteiten wordt gewaardeerd in daadwerkelijke tijdsbesteding waarbij pauzes niet worden meegerekend.  
    
PE activiteitenDoelgroepUrenDatum
Leergang MEZ/AMB 2023-1Open voor alle doelgroepen6,5 uur per dagStart 6-apr
Leergang MEZ/AMB 2023-2Open voor alle doelgroepen6,5 uur per dagStart 13-sep
Masterclass Alumni Leergang MEZExclusief voor eerdere deelnemers leergang MEZ6,5 uur per dagonbekend
Leergang Toerisme & RecreatieOpen voor alle doelgroepen6,5 uur per dagonbekend
Regiobijeenkomst NoordExclusief voor Medewerkers EZ4,5 uur5-okt
Regiobijeenkomst Zuid-HollandExclusief voor Medewerkers EZ4,5 uur12-sep
Regiobijeenkomst MiddenExclusief voor Medewerkers EZ4,5 uur21-sep
Regiobijeenkomst ZONExclusief voor Medewerkers EZ4,5 uur14-sep
Regiobijeenkomst OostExclusief voor Medewerkers EZ4,5 uur19-sep
Regiobijeenkomst Noord-HollandExclusief voor Medewerkers EZ4,5 uur3-okt
Regiobijeenkomst West-Brabant en ZeelandExclusief voor Medewerkers EZ4,5 uur26-sep
Regiobijeenkomst RivierenlandExclusief voor Medewerkers EZ4,5 uur10-okt
    
Kernteam PMOp uitnodiging voor Parkmanagers1 a 2 uur25-sep
Kernteam MEZ/AMBOp uitnodiging voor MEZ1 a 2 uur5-sep
Kernteam CMOp uitnodiging voor Centrummanagers1 a 2 uur3-okt
    
Dag van OndernemersfondsenOpen voor alle doelgroepen6,5 uur12-sep
Dag van EZExclusief voor Medewerkers EZ6,5 uur2-nov
    
WebinarsOpen voor alle doelgroepen  
Artikel schrijven voor in KringenOpen voor alle doelgroepen  
Meedoen aan Ronde Tafel conferentiesOpen voor alle doelgroepen  
Meedoen in expertteam en pilotteamOpen voor alle doelgroepen  Wat zijn de kosten?

Aan inschrijving in het Beroepsregister zijn kosten verbonden. Zowel bij het inschrijvingsgeld als de jaarlijkse kosten voor actieve deelname wordt onderscheid gemaakt tussen leden van CLOK en niet leden van CLOK;    

 

Inschrijvingsgeld leden van CLOK (eenmalig)

€72,50

Inschrijvingsgeld niet-leden van CLOK (eenmalig)

€125,-

 

 

Jaarlijkse kosten actieve deelname leden van CLOK

€92,50

Jaarlijkse kosten actieve deelname niet-leden van CLOK

€185,-

Hoe kom- en blijf je in het Beroepsregister?

Wanneer je je in wilt schrijven voor het Beroepsregister moet je het Inschrijfformulier Beroepsregister in vullen. In dit formulier geef je aan voor welke certificering je wil inschrijven. Zodra CLOK jouw inschrijfformulier heeft ontvangen en geconstateerd heeft dat jij deze volledig en juist hebt ingevuld, krijgt jij/jouw werkgever de factuur voor het inschrijfgeld toegestuurd. Daarnaast ontvang je een auditformulier. Wanneer de audit een zegel van goedkeuring krijgt en jij/jouw werkgever de factuur voor het inschrijfgeld heeft betaald, ontvang je een dossier waarin jouw ingevulde inschrijfformulier en auditformulier staan gebundeld en waarin wordt bevestigd dat u vanaf heden staat ingeschreven als Geregistreerd Medewerker Economische Zaken, Geregistreerd Parkmanager of Geregistreerd Centrum Manager. Je ontvangt van CLOK het logo dat van toepassing is op jouw certificering en je wordt opgenomen in het online Beroepsregister!

Zoals aangegeven onder het kopje; ‘Wat zijn de PE-activiteiten?’ registreert de deelnemer de door hem/haar aan permanente educatie bestede tijd en de aard van de permanente educatie via een invulformulier. Het invulformulier wordt na registratie door CLOK naar je opgestuurd. In de maand december van het betreffende jaar moet je dit ingevuld op te sturen naar CLOK. Indien een lid gedurende het kalenderjaar toetreedt tot het lidmaatschap, zal de PE-uitdaging voor het betreffende jaar berekend worden aan de hand van het resterende aantal maanden van het kalender jaar. Voorbeeld: Indien een lid in juni toetreedt is de uitdaging om minimaal 6 uren aan permanente educatie te besteden.

Wanneer je wordt ingeschreven voor het Beroepsregister wordt je ingeschreven voor een periode van twee jaar. Wil je je na twee jaar uitschrijven voor het Beroepsregister? Dan moet je dit uiterlijk één maand van te voren aan te geven bij CLOK. Horen we niks? Dan wordt jouw lidmaatschap met twee jaar verlengd. 

Ik wil me inschrijven!

    Projectleider

    Marloe Kuster

    06 - 46 48 04 79