Het Kennisnetwerk Regionale Economie

Onderdeel van het CLOK Netwerk

Je bent hier:

Dé onlineomgeving ter ondersteuning en bevordering van ondernemerschap in stad en regio.

In het voorjaar van 2020, bij de start van de Coronapandemie, hebben Platform31 en Stichting CLOK het initiatief genomen tot de oprichting van het Kennisnetwerk Regionale Economie. In korte tijd hebben we met steun van onderstaande partners een netwerk met online omgeving opgezet voor:

  • het uitwisselen van kennis en leren van elkaar;
  • het verbinden van EZ-professionals van verschillende organisaties;
  • en het samen in co-creatie ontwikkelen van nieuw beleid en innovatieve aanpakken om ondernemers beter te ondersteunen bij de transitie naar een digitale, circulaire en inclusieve economie.

Medewerkers van bij CLOK aangesloten gemeenten kunnen zich daar ook aanmelden voor de besloten groep “Stichting CLOK gemeenten” waar we exclusieve informatie delen met de CLOK-community. 

Ben jij nog geen deelnemer aan het Kennisnetwerk Regionale Economie?

Partners