Economisch Beleid en Uitvoering

Dit is een product van CLOK Support

Je bent hier:

Wij geloven in maatwerk, want iedere gemeente en elk team EZ zit anders in elkaar​

Jouw team EZ is gevraagd om een economische analyse uit te voeren, het economisch activiteitenplan op te stellen of de nota economie te actualiseren. Uiteraard wil je dat dit via een interactief proces met ondernemers en andere belanghebbenden tot stand komt. Bovendien heb je ook een uitvoeringsprogramma nodig waarin duidelijk naar voren komt wie wat en wanneer oppakt en waarin ondernemers ook zelf nadrukkelijk het voortouw nemen. Voor de gemeente zie je namelijk vooral een faciliterende rol weggelegd. Maar hoe pak je zoiets aan?

Voor wie? 
– Afdelingen Economische Zaken van gemeenten 

Wij versterken jouw team economie op verschillende manieren en in verschillende fasen:

Economische analsye

Het in kaart brengen van de huidige economische situatie van jouw gemeente; analyseren van de kansen en knelpunten (SWOT); strategisch advies.

Economisch beleid

Het opstellen van beleid gericht op economie, recreatie en toerisme, centra of bedrijventerreinen.

Uitvoering economische taken

Het opstellen van een accountplan; uitvoering van accountmanagement (bedrijfscontactfunctionaris); uitvoering economisch beleid.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

    Wim Bakker

    Senior Projectleider