CLOK Netwerk | Platform BIZ

Platform BIZ

Bedrijven Investeringszones (BIZ) worden steeds vaker ingezet als middel om iedereen gezamenlijk mee te laten investeren in de kwaliteit van het terrein of gebied en een verbeterde samenwerking. Inmiddels zijn er ruim 400 gebieden in Nederland met een BIZ, van binnenstad tot bedrijventerrein. Het overgrote deel van ondernemers en eigenaren binnen een BIZ geeft aan erg te spreken te zijn over de BIZ, echter is de weg naar een BIZ toe vaak erg kennis- en tijdsintensief.

Platform BIZ

Platform BIZ is de plek waar wij drie belangrijke componenten willen laten samenkomen, met als doel effectievere en succesvollere BIZ’en in Nederland!

Over CLOK

CLOK ontzorgt ondernemers en eigenaren op werklocaties en afdelingen Economische Zaken van gemeenten met alle antwoorden die nodig zijn voor een succesvolle BIZ. Op deze pagina vind je daarom algemene informatie over wat een BIZ is en welke stappen er gezet moeten worden om een BIZ op te richten op door te starten. 

Wat is een BIZ?

BIZ in een notendop

In een BIZ (Bedrijven Investeringszone) kan een BIZ-bijdrage worden geheven van eigenaren en/of gebruikers van ‘niet-woningen’. De BIZ is gebiedsgericht en geregeld in De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ). In deze wet staan eisen omschreven over de oprichting, hoogte bijdrage, looptijd (5 jaar), draagvlakmeting en bestedingsdoelen. Hiermee wijkt de BIZ af van andere vormen van fondsen waar de gemeenteraad doorslaggevend is in de totstandkoming van het fonds. De BIZ is uniek in het tegengaan van free-riders op je werklocatie: na de formele draagvlakmeting waarbij 2/3e van de ondernemers en/of eigenaren instemt (op basis van een response van meer dan 50%) draagt iedereen binnen de zone bij aan de financiering van de BIZ-plannen.

Overtuigen ondernemers

Er is veel nodig op het vlak van communicatie om succesvol een BIZ op te zetten en te continueren. Dit begint met ondernemers te overtuigen welke gebiedsgerichte voordelen er mogelijk zijn met de BIZ om aan de benodigde response en meerderheid van instemming voor de draagvlakmeting te komen. Draagvlak creëer je door duidelijk te formuleren wat de beoogde doelen zijn van de BIZ: welke activiteiten wil je met elkaar tot stand brengen. Belangrijk om te vermelden is dat de bestedingsdoelen van de BIZ niet ongelimiteerd zijn. De Wet BIZ omschrijft de doelen als “[…] gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de bedrijveninvesteringszone”.

Bestedingsdoelen

De bestedingsdoelen worden verwoord in het BIZ-plan dat door ondernemers aan de gemeente wordt gepresenteerd en de basis vormt voor de uitvoeringsovereenkomst. Dit BIZ-plan kan bestaan uit:
1. Algemene (lange termijn) ambities en doelen: bijv. ‘Profilering van de winkelstraat’.
2. Activiteiten: bijv. ‘Verzorgen van sfeerverlichting in de maanden november t/m januari’.
3. Beoogde (meetbare) effecten: bijv. ‘% van de leden en % van de consumenten was tevreden over de sfeerverlichting’.
4. Afspraken: bijv. ‘het BIZ-bestuur dient te zorgen voor de uitvoering van het ophangen van de sfeerverlichting’.

Meer informatie

Ben je benieuwd waar je in de BIZ-procedure allemaal rekening mee moet houden? Of zoek je meer ondersteuning? Bekijk dan het CLOK Support stappenplan BIZ.

Wil je als BIZ-bestuur ook aansluiten bij CLOK? Kijk voor de voordelen en lidmaatschap bij word lid van de CLOK community.

Voor meer informatie over onder andere de Wet BIZ, modelverordeningen en  uitvoeringsovereenkomsten, kijk op de website bedrijveninvesteringszone.biz.

Heb je vragen of zoek je ondersteuning?

Wil je meer informatie over de BIZ-procedure of van gedachten wisselen over de juiste manier om een BIZ op te richten?

Neem dan contact op met Loran van Baardewijk, projectleider en vraagbaak BIZ of bekijk het CLOK Support stappenplan BIZ.

Projectleider BIZ

Herman Timmermans

+31 6 51 42 95 59

Onze BIZ leden

VVE-Centrum-sHertogenbosch-biz-1024x356
BIZ_LOGO_red_LR