Over CLOK | Samen werken aan een sterke en duurzame lokale economie

Over Stichting CLOK

Wij zijn de beweging naar een sterkere lokale en regionale economie

CLOK streeft ernaar om kennis en ervaring te bundelen en te delen en gelijkgestemden door heel Nederland te verbinden. Wij zijn een onafhankelijke kennisnetwerkbeweging die de lokale en regionale economie in Nederland helpt versterken.

De visie van CLOK is gericht op een duurzame toekomst voor gemeenten, besturen van lokale ondernemersverenigingen en centrum- en parkmanagementorganisaties. Wij ondersteunen accountmanagers en medewerkers economische zaken, ondernemers- en bedrijvenverenigingen en centrum- en parkmanagers met een kennisnetwerk, bijeenkomsten, opleidingen en advies.

Wij verbinden landelijke en regionale kennis en brengen deze kennis naar het lokale niveau. Ons netwerk is onze kern en kracht. Actuele signalen uit ons werkveld worden vertaald naar een veelzijdig aanbod van diensten, zoals leergangen, trainingen, kennisevenementen, kennisnetwerkbijeenkomsten en adviezen.

Wij bevorderen kennisdeling, ervaringen en samenwerking tussen partijen om een sterk basis te leggen voor een sterke, duurzame en lokale economie in Nederland.

Hoe doen we dat?

Ervaringen delen is kennis vermenigvuldigen. Wij streven ernaar om kennis en ervaringen te bundelen en te delen. Hierin spelen wij een verbindende rol tussen ondernemers, lokale overheden en andere belanghebbende.

Wat doen we?

We zetten in op vier pijlers:

  • Netwerk – Binnen het CLOK Netwerk luisteren wij heel scherp naar de vraag vanuit alle deelnemers. Van ambtelijk tot ondernemend. Lees meer
  • Academie – De CLOK Academie is jouw veelzijdige kennisbron voor vakinhoudelijke kennis. Wij richten op publieke en private professionals. Lees meer
  • Evenementen – Samen bereik je meer dan alleen. Dus organiseren we per jaar verschillende kennis- en netwerkevenementen. Dé plek voor gelijkgestemden om elkaar fysiek te ontmoeten en nieuwe kennis. Lees meer
  • Support – Vanuit Support bieden wij gerichte expertise op het ondersteunen van de lokale economie. Dit doen wij door het professionaliseren van afdelingen EZ en het versterken van het organiserend vermogen van ondernemers. Lees meer

Meer weten?

CLOK bestaat uit een relatief klein en hecht team dat informeel en nauw met elkaar samenwerkt, het bestuur van Stichting CLOK en de Raad van Advies.
Lees verder
Onze visie is gericht op een duurzame toekomst voor gemeenten, besturen van lokale ondernemersverenigingen en centrum- en parkmanagementorganisaties.
Lees verder
Op lokaal niveau zijn er drie partijen verantwoordelijk voor een optimaal vestigingsklimaat. Wij versterken deze belangrijke spelers in hun functioneren en samenwerken.
Lees verder
CLOK vindt transparantie belangrijk en daarom geven we op deze pagina meer informatie over ons ontstaan, Governance, Doelgroepen, Algemene Voorwaarden, Privacy Beleid en Klachtenreglement.
Lees verder
Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Blijf op de hoogte van onze leergangen, evenementen en nieuws en informatie voor en over de lokale economie!