Versterken van het Organiserend Vermogen

Op bedrijventerreinen en in binnensteden

Je bent hier:

Bedrijventerreinen en binnensteden zijn onmisbaar voor een goede lokale economie

Besturen van ondernemers hebben te maken met meerdere uitdagingen om bedrijventerreinen en binnensteden toekomstbestendig(er) te maken. Door georganiseerde samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen, winkeliers in de binnenstad en samenwerking met de gemeente, kunnen we deze uitdagingen gezamenlijk aanpakken.

CLOK heeft namelijk een stappenplan om te komen tot een versterking van het organiserend vermogen op bedrijventerreinen en in binnensteden:

Allereerst worden met behulp van de provincie middelen gecreëerd voor de begeleiding naar een toekomstbestendig(er) bedrijventerrein of een toekomstbestendiger(e) binnenstad. Vervolgens wordt een enquête uitgezet zodat ondernemers kunnen aangeven welke thema’s zij graag collectief oppakken. Hierna worden werkgroepen opgezet, waarin zowel de ondernemers als de gemeente en een eventuele Parkmanager/Centrummanager deelnemen. Door middel van een brainstormsessie wordt invulling gegeven aan de werkgroepen en wordt per groep een (meerjarig) plan van aanpak opgesteld, gedragen door de ondernemers, gemeente en de Parkmanager/Centrummanager. In het plan van aanpak worden ambities, doelstellingen en acties per thema uitgewerkt en de acties in gang gezet. Dit meerjarige werkplan leidt tot een toekomstbestendig bedrijventerrein.

Samen komen we verder!

Ben je benieuwd naar welke mogelijkheden we jou kunnen bieden? Neem contact op! We komen graag in gesprek om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

    Frank Zitzmann

    Projectleider

    06 - 19 22 21 32