CLOK Support | Versterken Organiserend Vermogen

Versterken van het Organiserend Vermogen

Bedrijventerreinen en binnensteden vormen de ruggengraat van een vitale lokale economie

Besturen van ondernemers staan voor diverse uitdagingen om bedrijventerreinen en binnensteden veerkrachtiger en toekomstbestendiger te maken. Door georganiseerde samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen, winkeliers in de binnenstad en nauwe betrokkenheid van de gemeente, kunnen we deze uitdagingen gezamenlijk aangaan.

CLOK heeft namelijk een stappenplan om te komen tot een versterking van het organiserend vermogen op bedrijventerreinen en in binnensteden:

Allereerst worden met behulp van de provincie middelen gecreëerd voor de begeleiding naar een toekomstbestendig(er) bedrijventerrein of een toekomstbestendiger(e) binnenstad.
Vervolgens wordt een enquête uitgezet zodat ondernemers kunnen aangeven welke thema’s zij graag collectief oppakken.
Hierna worden werkgroepen opgezet, waarin zowel de ondernemers als de gemeente en een eventuele Parkmanager/Centrummanager deelnemen.
Door middel van een brainstormsessie wordt invulling gegeven aan de werkgroepen en wordt per groep een (meerjarig) plan van aanpak opgesteld, gedragen door de ondernemers, gemeente en de Parkmanager/Centrummanager.
In het plan van aanpak worden ambities, doelstellingen en acties per thema uitgewerkt en de acties in gang gezet. Dit meerjarige werkplan leidt tot een toekomstbestendig bedrijventerrein.

Ben je benieuwd naar welke mogelijkheden we jou kunnen bieden? Neem contact op! We gaan graag in gesprek om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op!

    Projectleider

    Frank Zitzmann

    06 - 19 22 21 32

    Meld je aan voor de nieuwsbrief!
    Blijf op de hoogte van onze leergangen, evenementen en nieuws en informatie voor en over de lokale economie!