De filosofie van CLOK

Op lokaal niveau zijn er drie partijen verantwoordelijk voor een optimaal vestigingsklimaat:
  • Park- en Centrummanagement
  • EZ/Accountmanager bedrijven
  • Bestuur lokale ondernemersvereniging/platform ondernemersfondsen
Wij versterken deze belangrijke spelers in hun functioneren en samenwerken.

Waarom doen we dat?

Wij zien de lokale economie als een belangrijk onderdeel van de maatschappij en geloven dat een sterke, vitale en duurzame economie bijdraagt aan een gezonde en veerkrachtige samenleving.

Hoe doen we dat?

Ervaringen delen is kennis vermenigvuldigen. Wij streven ernaar om kennis en ervaringen te bundelen en te delen. Hierin spelen wij een verbindende rol tussen ondernemers, lokale overheden en andere belanghebbende.

Wat doen we dan?

We zetten in op vier pijlers:

  • Netwerk – Binnen het CLOK Netwerk luisteren wij heel scherp naar de vraag vanuit alle deelnemers. Van ambtelijk tot ondernemend. De actuele signalen die we opvangen? Die vertalen we in een veelzijdig aanbod van diensten. Lees meer
  • Academie – De CLOK Academie is jouw veelzijdige kennisbron voor vakinhoudelijke kennis. Wij richten ons naast vakinhoudelijke kennis, ook op het organiserend vermogen en de vaardigheden van publieke en private professionals die bijdragen aan een Vitale lokale en regionale Economie. Lees meer
  • Evenementen – Samen bereik je meer dan alleen. Dus organiseren we per jaar verschillende kennis- en netwerkevenementen. Dé plek voor gelijkgestemden om elkaar fysiek te ontmoeten, nieuwe kennis te vergaren en bijgepraat te worden over de allerlaatste ontwikkelingen. Lees meer
  • Support – Vanuit Support bieden wij gerichte expertise op het ondersteunen van de lokale economie. Dit doen wij door het professionaliseren van afdelingen EZ, het versterken van het organiserend vermogen van ondernemers en het opzetten van park- en centrummanagement. Lees meer

Meer weten over ons?

CLOK vindt transparantie belangrijk en daarom geven we op deze pagina meer informatie over het ontstaan van CLOK, onze Governance, Doelgroepen, Algemene Voorwaarden, Privacy Beleid en Klachtenreglement.