CLOK Support | Ruimte en Investeringsbereidheid op Bedrijventerreinen

Ruimte en investeringsbereidheid

Bedrijventerreinen krijgen een permanente plek op de politieke agenda. Dit blijkt onder meer uit recente beleidsstukken van het Ministerie van EZK, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Ook ondernemers hechten grote waarde aan functionele en vitale bedrijventerreinen.

Ruimtekort op bedrijventerreinen

Op bedrijventerreinen spelen diverse cruciale uitdagingen: herstructurering, verduurzaming, netcongestie, werkgelegenheid en mobiliteit. In veel regio’s is de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen en het energienet beperkt, wat zorgen veroorzaakt bij ondernemers en gemeenten over schaarste en het vestigingsklimaat. Dit terwijl er juist ruimte nodig is voor komende transities op het gebied van arbeid, circulariteit, energie en duurzaamheid.

Investeringsbereidheid en publiek-private samenwerking

CLOK benadrukt dat de investeringsbereidheid van private partijen op bedrijventerreinen essentieel is voor het behoud van kwaliteit en efficiënt gebruik van beschikbare ruimte. Niet voor elk bedrijventerrein is echter duidelijk welke bedrijven willen investeren, hoe deze investeringen gestimuleerd kunnen worden en of publiek-private samenwerking een oplossing kan bieden.

Voor wie?

 • Afdelingen Economische Zaken van gemeenten
 • Eigenaren van bedrijven en vastgoed op het terrein
 • Besturen van ondernemersverenigingen op het terrein
 • Lokale en regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Werkwijze

Binnen deze pilot onderzoekt CLOK:

Welke private partijen willen investeren in het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein
Of dit gaat om investeringen in bereikbaarheid, vastgoed, productieprocessen, waterberging/afvoer, energiebesparing- en opwek en energiecollectieven
Waarin en hoe geïnvesteerd moet worden door de lokale of regionale overheid
Of dit gaat om investeringen in het opnieuw benutten van vrijgekomen ruimte, bereikbaarheid en infrastructuur, klimaatadaptatie en energiecollectieven, veiligheid en opheffen van achterstallig onderhoud
Welk instrumentarium en hoeveel financiële middelen hiervoor nodig zijn en of deze middelen eenmalig, structureel of revolverend nodig zijn.

CLOK neemt het initiatief om besturen van ondernemers en gemeenten te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op!

  Projectleider

  Michiel Wiersinga

  06 - 19 89 00 62

  Meld je aan voor de nieuwsbrief!
  Blijf op de hoogte van onze leergangen, evenementen en nieuws en informatie voor en over de lokale economie!