Wij werken aan een sterke, vitale en duurzame economie!

Missie
Stichting CLOK draagt bij aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan meer welvaart, welzijn en geluk.

Visie
CLOK brengt mensen samen, bindt ze, leidt ze op en ondersteunt ze. Hiervoor biedt CLOK een kennisnetwerk, opleidingen en adviezen.