Missie en visie van CLOK

CLOK is een onafhankelijke kennisnetwerkbeweging die de lokale en regionale economie in Nederland helpt versterken.

Onze visie is gericht op een duurzame toekomst voor gemeenten, besturen van lokale ondernemersverenigingen en centrum- en parkmanagementorganisaties.

Missie

Stichting CLOK draagt bij aan de kracht van een duurzame regionale en lokale economie. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan meer welvaart, welzijn en geluk.

Visie

CLOK brengt mensen samen, bindt ze, leidt ze op en ondersteunt ze. Hiervoor biedt CLOK een kennisnetwerk, opleidingen en adviezen.

Meer weten?

CLOK vindt transparantie belangrijk en daarom geven we op deze pagina meer informatie over het ontstaan van CLOK, onze Governance, Doelgroepen, Algemene Voorwaarden, Privacy Beleid en Klachtenreglement.